" "

CAFÉ PRIMA

Z R Ó W N O W A Ż O N Y     R O Z W Ó J

Nasza firma, Jacobs Douwe Egberts, z największą powagą traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Realizując zasady zrównoważonego rozwoju, pragniemy tworzyć produkty najwyższej jakości oraz troszczyć się o przyjazne i odpowiedzialne środowisko pracy. Swoje działania realizujemy na trzech płaszczyznach:

BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY

KAWA I HERBATA

Douwe Egberts czuje się w obowiązku, aby produkować kawę i herbatę z zachowaniem zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. W dzisiejszych czasach to niezwykle ważne ze względu na środowisko i rosnące potrzeby społeczne. Zasoby naturalne stale się wyczerpują, a zmiany klimatu to poważny problem.

 

POPYT NA ŚWIECIE STALE ROŚNIE

W ostatnich latach wielu rolników          i plantatorów zrezygnowało       i wycofało się z upraw kawy, podczas gdy na świecie popyt na te produkty znacząco wzrósł.

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA KAWY I HERBATY

Jak dokładnie powinna wyglądać      zrównoważona produkcja kawy     i herbaty? W tej chwili możemy się tylko domyślać, ale mamy kilka pomysłów. Po pierwsze, środowisko oraz klimat będą chronione podczas uprawy i przetwarzania tych produktów. Ponadto, staramy się tworzyć łańcuch wartości, w którym wszyscy będą uczestniczyć w poprawie warunków życia. Po trzecie, kawa i herbata są uznawane za istotne narzędzia do budowania spójności społecznej i zrównoważonego społeczeństwa.

To nie tylko nasze silne marki i wieloletnie doświadczenie, to zdecydowanie nasz personel ma największy wpływ na to, jak zmieniać rynek kawy i herbaty. Nasi pracownicy są naszymi ambasadorami, dlatego pozwalamy im poznawać kawę i herbatę na wiele różnych sposobów, starając się stworzyć entuzjastyczną atmosferę pracy. Wspieramy ich przedsiębiorczość oraz odwagę, co owocuje wynikami.