Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) 

Witamy na stronie kawy Prima (“Strona”). Strona jest własnością Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. (“JACOBS DOUWE EGBERTS”) z siedzibą w Warszawie (02-677), Taśmowa 7, numer KRS 518352 

 

Zastosowanie 
Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzin Strony i sposobów korzystania z niej, jak również do informacji, rekomendacji lub usług dostarczanych na Stronie lub za jej pośrednictwem ("Informacje"). Poprzez korzystanie ze Strony zgadzasz się na Warunki Korzystania. Regulamin mogą być w każdym czasie zmieniony przez JACOBS DOUWE EGBERTS. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji na Stronie. 

 

Informacje i odpowiedzialność 
Informacje udostępniane są jedynie w ogólnych celach informacyjnych. JACOBS DOUWE EGBERTS ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z używania Strony na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

 

Polityka prywatności 
Dane osobowe dostarczone lub zebrane za pośrednictwem lub w związku ze Stroną będą używane wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce prywatności Prima 

 

Strony, do których linki znajdują się na Stronie 
Na stronie mogą znajdować się linki do innych stron. JACOBS DOUWE EGBERTS nie bierze odpowiedzialności za używanie ani za zawartość stron, które linkują do niniejszej Strony, jak również stron do której linki znajdują się na niniejszej Stronie. Polityka prywatności Prima nie znajduje zastosowania do przetwarzania Twoich danych osobowych przez takie zewnętrzne strony. 

 

Własność intelektualna 
O ile inaczej nie wskazano, wszelkie prawa do tej strony oraz do Informacji, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, są własnością JACOBS DOUWE EGBERTS. Użytkownicy są uprawnieni do przeglądania Strony i Informacji oraz sporządzania kopii na użytek prywatny, np. poprzez drukowanie lub zapisywanie. Każde inne korzystanie ze Strony lub Informacji, na przykład przechowywanie lub kopiowanie (w tym także części) strony JACOBS DOUWE EGBERTS na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub tworzenie linków, hyperlinków albo tzw. głębokich linków pomiędzy stroną JACOBS DOUWE EGBERTS i wszelkimi innymi stronami internetowymi, wymaga uprzedniej pisemnej zgody JACOBS DOUWE EGBERTS. 

 

Prima, oraz wszystkie inne znaki towarowe używane na tej Stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. , jej spółek zależnych lub powiązanych. 

 

Niezapowiedziane pomysły 
W przypadku, jeśli zamieścisz na Stronie pomysły lub materiały w postaci tekstu, obrazów, zdjęć, dźwięków, programów komputerowych, informacji lub innych (“Materiały”) lub wyślesz je do JACOBS DOUWE EGBERTS pocztą elektroniczną lub w inny sposób, JACOBS DOUWE EGBERTS będzie uprawniony do używania, kopiowania i komercyjnego wykorzystania takich Materiałów w najszerszym możliwym zakresie i bez wynagrodzenia. Jacobs Douwe Egberts nie będzie związany obowiązkiem zachowania poufności w odniesieniu do takich Materiałów. 

Zgodnie z prawem, nie możesz dostarczać za pośrednictwem Strony treści bezprawnych.  

 

Wymagania techniczne 

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie ze strony to najnowsza wersja popularnych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome) oraz łącze internetowe. 

 

Prawo i sądy właściwe 
Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe z lub w związku korzystaniem ze Strony będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny w Polsce. 

 

Reklamacje 

W przypadku reklamacji związanych z korzystaniem ze Strony internetowej prosimy o kontakt przy pomocy formularza kontaktowego lub z infolinią pod numerem 801800312Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni.  

 

Ostatnia wersja: 14 czerwca 2016